Teamsklienten forklart

Venstre meny av klienten forklart


• Calls – Du kan ringe andre interne i Teams, men ikke ut.
• Activity – Viser deg hva som har skjedd. 
• Chat – En til en, og gruppe.
•  Teams – Dine teams.
• Files – Viser deg filer fra Teams og OneDrive