Stikkordarkiv: Utfasing

Utfasing av tjenester ved UMB og NVH

Fjern gammel UMB konto fra outlook

Mange opplever at de må trykke «Send/Receive» for at Outlook skal sende epost. Årsaken er at gamle UMB epost-servere er skrudd av, men at kontoen fremdeles ligger i outlook. Kontoen kan fjernes på 2 alternative måter. 1) I «Folder pane» på venstre siden i outlook der fornavn.etternavn@umb.no kan du høyreklikke på denne adressen, og velge […]

Kopiere data fra hjemmeområde på UMB til hjemmeområde på NMBU

Dette er en veiledning på å flytte det gamle hjemmeområde på UMB over til hjemmeområde NMBU. Hjemmeområdet på UMB har bokstaven H: Hjemmeområdet på NMBU har bokstaven Z: Åpne Windows Utforsker. Gå inn på ditt UMB hjemmeområdet ved å velge bokstaven H: Velg mapper/filer du ønsker å kopiere. Hold CTRL knapp for å velge flere. […]

Kopiere data fra fellesområde på UMB til fellesområde på NMBU

Dette er en veiledning på å kopiere data fellesområde fra UMB til fellesområde på NMBU. Fellesområde på UMB finner du på \\nmbu.no\Archive\UMB-Felles Fellesområde på NMBU har bokstaven Y: Åpne Windows Utforsker Gå inn på UMB fellesområdet ved å skrive inn i adressefeltet: «\\nmbu.no\Archive\UMB-Felles» og bla deg fram til mapper/filer du vil kopiere. Velg mapper/filer du […]