Stikkordarkiv: P360

Public 360

P360 brukerveiledninger

  Klassifisering av dokumenter-v2 (002) pr 040219 Hva skal registreres i P360 pr 040219 Lagre fil fra filområde over i P360 pr 040219 RSS-feed Anbefalt tilnærming til P360 101014 mn Brukerveiledning – aktivere P360-knapp i Outlook 060815 Historisk arkivdatabase – konvertert NVH UMB Fellesstyre – viktig informasjon for tilgang bruk og gjenfinning – MB 29.11.2016 […]

Saksbehandling klage på karakter

Saksbehandling klage på karakter Rutinebeskrivelse for Fakultetene Studenter har rett til å be om begrunnelse for karakterfastsetting og de kan klage på karakterfastsetting eller formelle feil ved eksamen. Klagen må fremsettes innen tre uker etter at karakteren er kunngjort. Har studenten bedt om begrunnelse innen fristen (én uke fra kunngjøring) løper klagefristen fra det tidspunkt han/ […]

Oppgaver for brukere av P360 i forkant av omorganiseringen – uke 49

OBLIGATORISKE OPPGAVER FOR BRUKERE AV P360 I forbindelse med omorganiseringen, må den nye organisasjonsstrukturen legges inn manuelt i P360, og hver og en av dere brukere må flyttes fra nåværende til ny enhet. Denne jobben utføres av Dokumentsenteret fra uke 50 og ut året. For å lette arbeidet, spare tid, og for å kunne tilby dere en […]