Stikkordarkiv: Agresso

Agresso

Registrer privat mobiltelefon i UBW

Følgende framgangsmåte følges for å registrere privat mobiltelefon i UBW. For en visuell demonstrajon se https://eguide.agresso.no/_dd6991b275a6ed6df3.guide Logg inn på UBW personalportal: https://prd.ubw.unit.no/UBWNMBU/default.aspx Se at «Din ansettelse» markert i venstre meny, hvis ikke trykk på denne. Trykk på «Ressursopplysninger» under overskfiften «Lønn/Din ansettelse». Trykk på «Kontaktinformasjon» under overskriften «Ressursopplysninger». Under overskrift «Adresse» trykker du på linjen med […]

UBW brukerdokumentasjon

Følgende brukerveiledninger for UBW er tilgjengelige: Manual UBW godkjenning av faktura Manual UBW internfaktura og omposteringer Manual UBW reiseregning og utlegg Manual UBW anlegg og utstyr Følgende elæringsvideoer for UBW er tilgjengelige: Godkjenne faktura og kontere Lage reiseregning (kontering, vedlegg m.m) Registrere et utlegg / anmodning om refusjon av utlegg Innlogging på UBW web utenfra […]