Teams 

Support Teams

Supportartikler for anrop i Teams finnes her

Supportartikkel for installering av Teamsklient på PC finnes her

Supportartikkel som forklarer Teamsklienten finnes her

Anbefalt oppsett av Teamsklienten finnes her

Hvordan arbeide med filer i Teams er forklart her

Bruk av EndNote i Teams er beskrevet her

Anbefalt chatkultur i Teams forklares her

Hva er Teams? 

Microsoft Teams  er et arbeidsrom for chat, møter, samtaler og samarbeid

Microsoft Teams vil være den nye digitale samarbeidsløsningen ved NMBU.
Teams kan sees på som et virtuelt arbeidsrom hvor du kan samarbeide på en oversiktlig og strukturert måte med andre medlemmer i arbeidsrommet. Her kan dere trygt og effektivt dele og jobbe med filer, ha samtaler/chat og avholde møter.

 

Teams er en skybasert løsning hvor du kan ha daglige kommunikasjon med NMBU-kolleger, studenter og eksterne kontakter, uansett hvor du befinner deg.

Har du behov for et team finner du informasjon, gode råd og skjema for bestilling hos læringssenteret.

«Teams» er IKKE et prosjektverktøy, det finnes det andre løsninger for. 

Et team i «Teams» er en plattform som fungerer som et nav for samarbeid, hvor man har mulighet til å utforme funksjonaliteten etter behov. 

Rettigheter i et team – alle er like! 

Rettighetsmodellen er enkel – og dermed robust, både å administrere og å forstå for brukerne.  Alle som er med i et team har samme rettigheter. 

En konsekvens av den enkle og flate rettighetsstrukturen er at det hensiktsmessig å holde teamstørrelsen på et moderat nivå og med så like behov blant medlemmene som mulig. Hvis behovene er veldig forskjellige bør man heller dele opp i flere team. 

Hva bør man bruke et team til? 

Det enkle svaret er «alt mulig», men det forutsetter at vi holder  noen viktige bruksområder utenfor: 

  1. Arkivverdig materiale. Teams (og Office 365 for øvrig) skal ikke benyttes som arkiv. På NMBU skal vi benytte Public360 til arkivering og fortrinnsvis også til formell saksbehandling. 
    I de tilfeller man av praktiske årsaker foretar noe av saksforberedelsene i Teams, skal arkivverdige dokumenter overføres til Public360 uten ugrunnet opphold. 
  2. Forskningsdata  primærdatalagring og behandlet materiale med krav til oppbevaring. NMBU har egne retningslinjer for forskningsdata: https://www.nmbu.no/download/file/fid/31579  
  3. Data med sterke beskyttelsesbehov – gjelder skytjenester genereltFor office-dokumenter kan man riktignok kan man benytte klassifisering (AIP) inntil rød kategori. Men det gjelder dessverre kun Office-dokumenter (Word, excel, osv). For andre typer dokumenter er det opptil brukeren å påse at man ikke lagrer dem i en skytjeneste. 

Utover nevnte unntak kan man benytte Teams til det man måtte ønske 

Levetid for et team og innhold – livssyklus 

Dokumenter som er produsert har en tendens til «å leve evig». Det kan være riktig i mange tilfeller, – og i så fall bør dokumentene transporteres til arkivet, evt egnede systemer for forskningsdata. 

Prosjekter og aktiviteter har vanligvis en viss varighet, og selv om noen aktiviteter kan defineres som permanente, vil formen endre seg. Dette er svært relevant å ta med i betraktningen når vi benytter teams til samhandlingog det vil si at vi må ta stilling hva vi gjør med innholdet i et Team (dokumenter, oversikter, notater, mm) når et prosjekt avsluttes eller aktiviteten innstilles eller finner andre former.  

Avvikling  

Team som er inaktive over lengre tid og/eller når sin utløpsdato uten at det foretas en forlengelse vil bli avviklet. 

Ved avvikling blir alt innhold slettet. Det er teameiers ansvar å besørge eventuell arkivering / bevaring av dokumenter. 

Etter sletting kan innholdet riktignok hentes tilbake  i ytterligere 30 dager  med hjelp fra IT brukerstøtte. (retention time), men etter denne fristen er innholdet ugjenkallelig borte – også for It-avdelingen