Vitnemål

Generelt om eksamen, sensur og vitnemål: http://www.umb.no/sit/artikkel/eksamen

Utdanningsplaner, sensur og vitnemål ved overgangen til nytt universitet.

Mandag 30. desember 2013 er siste dag for tildeling av grader og utstedelse av vitnemål og Diploma Supplement i UMBs navn. Fra 1. januar 2014 er det NMBU som gjelder.

Før du som student kan tildeles en grad, må alle emnene som inngår i din godkjente utdanningsplan være sensurert med bestått vurdering, og sensuren må være registrert av Studieavdelingen. Dette gjelder også gradsoppgaver. Eventuell godkjenning av eksterne studiepoeng som skal inngå i graden må også være registrert ved UMB før en gradsoppnåelse.

All sensur Studieavdelingen mottar innen 30. desember 2013 vil bli registrert innen denne datoen. Resulterer sensurregistreringen i at du oppfyller kravet til graden, vil ditt vitnemål og DS skrives ut i UMBs navn.»

Til orientering kan det ta noe tid før vitnemål kan utstedes fra NMBU.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *