Urkund – plagiatkontroll

NMBU har avtale med Urkund om bruk av deres tjeneste for å sjekke studenters arbeid mot mulig plagiat.

Urkund kan benyttes på 3 forskjellige måter:

  1. Gjennom læringsstøttesystemet Canvas. Se bruksanvisning lenger ned.
  2. Gjennom digital eksamenssystemet Wiseflow
  3. Direkte opplasting til Urkund

Bruksanvisninger Canvas:

Bruksanvisning Wiseflow: