Tableau

Tableau er et ledelsesinformasjonssystem som skal gi ledere/tilsatte ved NMBU enkel tilgang til og innsikt i informasjon om alt som er tilknyttet studier (emner, studieprogram, studiepoeng, karkaterer etc.).
Dataene lagres i et datavarehus (STAR), og visualiseres med Tableau. STAR er et datavarehus med studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning.

Følgende rapporter som er tilgjengelig i Tableau ser dere her: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/rapportdokumentasjon-tableau.htm
Disse rapportene er laget med tanke på hele UH-sektoren i Norge og er lagd med tanke på at man vil ha tall å sammenligne på tvers av institusjoner.

Rapportene som er utarbeidet har blitt bestemt av en ekstpertgruppe, og det er også dem som har ansvaret for å utarbeide nye rapporter.
Mer informajson finnes her: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/

Datagrunnlag

Datagrunnlag kommer fra FS

  • Studenter
  • Kvalifikasjoner (med og uten vitnemål)
  • Gjennomstrømming
  • Studiepoengproduksjon
  • Klage og begrunnelse
  • Utveksling
  • Søkertall og opptak
  • Studiebarometeret

Informasjonen som man finner i Tableau er rapporter og tall som sektoren har etterlyst lenge og hatt behov for. Styrken i forhold til DBH er at tallene her er ferskvare. DBH-tallene blir oppdatert sjeldent (1-3 ganger i året avhengig av hva man ser på).

Om Tableau

Presentasjons- og rapportverktøyet Tableau er et selvbetjent analyseverktøy med god brukervennlighet. Verktøyet vil kunne dekke behov både for standardrapportering og for skreddersydde maler. Tableau bestå av Tableau server som er en webløsning og Tableau Desktop som er en utviklerklient. Normalt vil de fleste kun ha behov for Tableau server.

Verktøyet har et webbasert brukergrensesnitt og støtter bruk av grafiske elementer og annen funksjonalitet som ivaretar en organisasjons visuelle profil.

Verktøyet kan brukes til ad-hoc analyse og egendefinerte rapporter. Verktøyet har støtte for skedulering av rapportkjøringer. Det er mulig å dele visualiseringer på mail, intranett eller andre samhandlingsplattformer, på tvers av organisasjonen. Tableau har støtte for å lage rapportmaler og formatinnstillinger som lar seg kopiere på tvers av analyser og dashboards.

Verktøyet kan også benyttes i arbeidet for bedre datakvalitet ved å hjelpe brukere å differensiere mellom feil i datasettet og faktiske avvik.

Visualiseringer laget i dette rapportverktøyet kan eksporteres til andre format og verktøy.

Mer om Tableau kan leses her: https://www.tableau.com/

Pålogging og tilgang

Pålogging skjer via https://rapport-dv.uhad.no/ , brukernavn@nmbu.no og tilhørende Feide-passord.
Alle tilsatte ved NMBU har tilgang.