Registrering av permisjon i FS

Registrerere permisjon

Etter at permisjonssøknaden til en student er innvilget er det på tide å registrere den i FS.
Permisjon registreres i Studieprogramstudent samlebilde ved å fylle ut tidsintervall for permisjonen i arkfanen «Perm».

Hvis den permisjonen allerede har begynt kan du i tillegg sette studentstatus til PERMISJON.
Studentstatus oppdateres av seg selv dersom permisjonen starter frem i tid.

Det kan også være fornuftig å registrere forventet nytt kull. I feltet Prosent perm skal det stå 100 når det gjelder studenter.

perm_01

Dersom studenten har fått innvilget søknad om lavere progresjon, registrerer dette i stedet i arkfanen «Progresjon».

perm_02

Oppdatere/oppheve permisjon
Oppdater data som skal endres. Sett Dato til mindre enn dagens dato dersom studenten skal aktiveres igjen, og sett studentstatus til AKTIV.

perm_03

Studenter i permisjon
Innvilgede permisjoner FS290.001 (Programstudent>Rapporter): Gir oversikt over studenter i permisjon for periode eller f.eks. en bestemt dag.

perm_04

Forskriften til NMBU som omhandler studiepermisjon finens her:
https://www.nmbu.no/sites/default/files/pdfattachments/forskrift_opptak_studier_eksamen_nmbu_2.pdf