LISTER FRA FELLES STUDENTSYSTEM (FS) I FORBINDELSE MED EKSAMEN OG SENSUR

 AVSLUTTENDE PRØVE – SKRIFTLIG

Studieavdelingen sender ikke ut lister over oppmeldte studenter til avsluttende prøver og liste over obligatoriske aktiviteter. Vi ber vennligst instituttene selv skrive ut disse listene fra FS.

2-3 dager etter avmeldingsfristen for semesteret er listene endelige og kan skrives ut.

FS521.001 Arbeidsliste 1 – Vurderingsmelding

Studenter som ikke står oppført på vurderingsmeldingslistene kan ikke gå opp til  eksamen. Disse må eventuelt melde seg opp neste gang det gis eksamen i emnet.

NB Listene kan skrives ut for hvert enkelt emne eller for sted (dvs. her hentes opp alle emner for ønsket eksamensperiode)

Lister skrives ut på følgende måte:

 • Vurdering
 • Rapport
 • Melding
 • 001 Arbeidsliste – Vurderingsmelding

FS555.001 Godkjenningslister – Obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Obligatoriske aktiviteter skal instituttene selv registrere i FS. Dette skal gjøres før vurderingsprotokoll sendes til Studieavdelingen.

Listene leveres ansvarlig faglærer som krysser av for godkjente/ ikke godkjente obligatoriske aktiviteter og returnerer disse for registrering i FS.

Lister skrives ut på følgende måte:

 • Vurdering
 • Rapport
 • Kandidat
 • 001 Godkjenningslister – Obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger
 • NB Listene kan skrives ut for hver enkelt eksamen eller for sted (dvs. her hentes opp alle eksamener for ønsket eksamensperiode).

Registreringen gjøres på følgende måte:

 • Vurdering
 • Bilder
 • Godkjenning av obligatorisk aktivitet
 • Hent frem riktig emne, år, måned, eksamensstatus etc.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Tidligere godkjente aktiviteter

Sjekk nøye at tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter er korrekte. Studenter som har meldt seg opp til eksamen tidligere er automatisk krysset av for godkjent, men pga. at FS ikke har kontrollert dette tidligere er det ikke alltid at dette stemmer.

Merk også av på listene hvis studenter har tidligere godkjent obligatorisk aktivitet uten å være krysset av.

 • Tidsbegrensning på obligatoriske aktiviteter

Merk av på godkjenningslistene dersom det ønskes en tidsbegrensning for godkjenningen av de obligatoriske aktivitetene.

AVSLUTTENDE PRØVE – MUNTLIGE, OPPGAVEINNLEVERINGER, ØVINGER OG LANGSGÅENDE VURDERINGER 

Det er kun vurderingsprotokoller fra FS som blir godtatt. Selvlagde lister godtas ikke og vil bli returnert faglærer-/ ansvarlig.

Vurderingsprotokoller i forbindelse med avsluttende skriftlige prøver sendes av Studieavdelingen sammen med eksamensbesvarelsene.

Vi ber instituttene følge den nedenfor nevnte prosedyre:

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Lister skrives ut på følgende måte:

 • Vurdering
 • Rapporter
 • Protokoll
 • 001 Vurderingsprotokoll
 • Skriv inn emnekode med riktig versjon, termin og eksamensstatus
 • NB Vurderingsprotokoll for muntlige, avsluttende prøver og oppgaveinnleveringer/øvinger, samt langsgående vurderinger skrives ut med kandidatens navn og skal sorteres alfabetisk.
 • Skriv ut protokollen på topp-nivå (ikke deler)
 • Lag rapport og skriv ut

Levering av vurderingsprotokoll:

Vurderingsprotokoll sendes Studieavdelingen på sensur@nmbu.no. Den leveres innen fristen, underskrevet av faglærer og sensor. Også for de eksamener hvor ingen møtte/leverte skal liste sendes Studieavdelingen, underskrevet av faglærer og med påskriften ‘ingen møtt’ eller ‘ikke levert’.

Se også egen nettside for Sensur – der finnes mer informasjon om frister og registrering av sensur.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med Studieavdelingen og vi skal hjelpe deg så godt vi kan.