Lage moduler i Canvas (Ansatt)

Moduler er nytt i Canvas, og her kommer en gjennomgang av hvordan de kan brukes og lages.
Hovedargumentet for å bruke moduler er at det gir en lettere flyt gjennom kurset og en bedre organisering av lesestoff, filer, oppgaver osv.
Her vil det bli gått gjennom steg for steg, dersom du ønsker ytterligere informasjon så har Canvas selv mange gode guider til moduler her: Canvas Moduler

Hvordan bør modulene bygges opp?

Moduler kan organiserer på flere ulike måter. Noen eksempler kan være å organisere per uke eller per kapittel/emne.
Hver modul kan inneholde forskjellig typer innhold, slik som filer, diskusjoner, innleveringer og prøver.

Et eksempel på ukentlig oppsett av moduler:
modul_uke_eksempel

Merk at filer som du laster direkte i modulene også vil legge seg under «Filer» på emnet.

Hvordan lage moduler?

1. Gå til moduler i emne-navigasjonen, og opprett en ny modul. Enten ved å trykke på «Opprett ny modul» eller «+ Modul» øverst til høyre.

modul_start

2. Her kan du gi modulen et navn. Dette vil være hovedtittelen for det innholdet du legger i modulen.
Du kan også velge å låse modulen til en gitt dato.

modul_start1

Modulen er nå opprettet og du kan legge til innhold ved å trykke på + knappen til høyre på siden.

3. Under modulen kan du velge mellom flere forskjellige elementer i. Dersom du har lastet opp filer eller lagt oppgaver tidligere vil du også få muligheten til å putte disse inn i modulen.
Dersom du ikke har laget noe innhold tidligere kan du legge det til senere i de forskjellige kategoriene i emnet.

modul_start3

4. Etter at du har lagt til elementer kan du trykke på tannhjulet for å redigere, flytte eller slette elementer.
modul_tannhjul

5. Husk at elementer og moduler også må publiseres for at studentene skal kunne se det.
Dersom elementet har en sky med kryss over kan du trykke på symbolet for å publisere, symbolet blir da grønt.

modul_publisere

Det finnes også en introduksjonsvideo til moduler i Canvas som går gjennom mye av det samme som er vist her: