Integrasjon FS til Canvas

Data fra Felles studentsystem er grunnlaget for de fleste kurs/rom i Canvas.

Felles studentsystem henter:

 • Studenter fra samordna opptak/søknadsweb
 • Ansatte fra Agresso (Via BAS)
 • Oppmeldinger på emner fra studentweb
 • Roller på emner fra Emneregistrering på nett (EPN)

Hva skal til for at en student dukker opp i Canvas?

 • Studenten må ha ett brukernavn i FS.
 • Studenten må enten
  • være semesterregistrert og aktiv studierett
  • eller være PHD
  • eller være kursdeltaker (SEVU)

Hva skal til for at en ansatt dukker opp i Canvas?

 • Den ansatte må ha ett brukernavn
 • Personen må ha en oppføring i bildet person/fagperson med aktiv = J

Hva skal til for at ett emne dukker opp i Canvas?

(Emner dukker egentlig ikke opp i Canvas. Det er undervisningsenheter eller undervisningaktiviteter som blir kurs/rom)

 • I emne samlebilde->Hele: WS-tjenestenr = 2
 • Emne må ha Studienivå mellom 0 og 999
 • emne_samlebilde

 • Undervisningsenhet må være opprettet for semesteret som eksporteres.
 • I bildet undervisningsenhet/aktivitet: LMS eksport = J
 • emne_undervisningsenhet

Hva skal til for at en oppmelding dukker opp i ett emne?

 • Studenten må være oppmeldt på undervisningsenheten/aktiviteten.
 • Studenten må være innvilget opptak (tilbudstatus = I eller S)

Hva skal til for at en personrolle dukker opp på ett emne?

 • I emne samlebilde->personrolle: Det må eksistere en rad for personen.
 • Fagpersonen må være aktiv
 • PersonRolle må ha Dato_Fra/Til innenfor eksportsemester:
  • Dato_Fra ≤ Siste dato i semesteret
  • Dato_Til ≥ Første dato i semesteret (Kan være blank og dermed sann)
  • emne_personrolle