Informasjon om pålogging av ekstern fagperson i WISEflow og Fagpersonweb

Det er fakultetets ansvar å registrere eksterne fagpersoner slik at de har tilgang til besvarelser/oppgaver/gradsoppgaver i WISEflow eller registrering av karakterer i Fagpersonweb.

Eksterne fagpersoner logger seg inn i WISEflow og Fagpersonweb via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides).

Dersom fagperson ikke har norsk identitetsnummer (D-nummer eller fødselsnummer), må han/hun benytte Feide-bruker ved NMBU. Det er administrasjonen ved fakultetet som er ansvarlig for å søke om Feide-bruker for denne personen. I et slik tilfelle logger ekstern fagperson seg inn i WISEflow eller Fagperson med Feide.

Pålogging i WISEflow via ID-porten

  1. Åpne WISEflow.
  2. Trykk på Logg-in.
  3. Skriv NMBU i søke-feltet.
  4. Velg pålogging alternativ: ID-porten MinID
  1. Logg deg på på den samme måten som du logger deg på i din bank.

Pålogging i Fagpersonweb via ID-porten

  1. Åpne Fagpersonweb. *Dersom du blir bedt om å velge en institusjon, søk opp Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
  2. Klikk på: Login via ID-porten med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  1. Klikk på: Pålogging via ID-porten
  1. Logg deg på på den samme måten som du logger deg på i din bank.