Hvordan registrere utsatt sensurfrist for gradsoppgave grunnet korona-virus

Innledning
Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem.

Ansvarsfordeling/rutine
Det er fakultetet som er ansvarlig for å behandle søknader om utsatt sensurfrist for gradsoppgave grunnet Korona.
Utfylte søknader går til arkivet som fordeler den til aktuelt fakultetet, og dekan, eller den dekan har gitt fullmakt til, behandler dem.
Fakultetet er ansvarlig for å registrere den utsatte sensurfristen for gradsoppgave både i FS og WISEflow.

Registrer utsatt sensurfrist i Felles Studentsystem
+ Student samlebilde
+ Vurderingsenhet samlebilde
Registrer utsatt sensurfrist i WISEflow

Registrer utsatt sensurfrist i Felles Studentsystem

Utsatt sensurfrist kan registreres i Student samlebilde eller Vurderingsenhet samlebilde.

Student samlebilde

 1. Søk opp studenten som utsatt sensurfrist gjelder, i Student samlebilde.
 2. Åpne underbilde «Vurderingsmeldinger» (Vurd.meld.), velg gradsoppgave og sett hake for detaljer.

 1. Register den nye sensurfristen i «Sensurfrist»-felt.
  OBS! Dersom sensurfrist faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende arbeidsdag.
 1. Register utsatt sensurfrist i WISEflow.

Vurderingsenhet samlebilde

Dersom du vil endre sensurfristen for flere studenten i den sammen gradsoppgaven, anbefales det å registrere nye frister i Vurderingsenhet samlebilde.

 1. Søk opp gradsoppgave i riktig vurderingsperiode i Vurderingsenhet samlebilde.
 1. Åpne underbilde «Melding», sett hake for detaljer og blar gjennom studenter f.eks. med «Page Up» og «Page Down».
 1. Register den nye sensurfristen i «Sensurfrist»-felt på det samme måte som er beskrevet i pkt. 3 Student samlebilde.
 2. Register utsatt sensurfrist i WISEflow.

Registrer utsatt sensurfrist i WISEflow

Studieveiledere og administrative ansatt ved fakultetet har fått tildelt administrator-rolle i WISEflow og har blitt lagt inn på gradsoppgaver de har ansvar for.

 1. Logg inn i WISEflow med FEIDE, åpne «Administrator»-fanen med oversikten over alle flower hvor du har en administrator-rolle.
 2. Søk opp innleveringsflow med emnekode.
  Det kan hevne at det dukker opp flere innleveringsflow for den samme gradsoppgaven. For å velge riktig flow, sjekk avslutningsdato og termin.
 1. Åpne riktig flow, skru ned nettsiden til «Deltakere»-delen, som består av tre faner som viser følgende informasjon om:
  «Basisinformasjon» – innleveringsfrister ( kolonnen «Slutt»).
  «Deltakerdetaljer» – sensurfrister ( kolonnen «Individuell vurderingsfrist»).
  «Endelig karakter» – endelige karakterer som har blitt sendt inn av sensorer.
 1. Søk opp studenten som søknaden gjelder, åpne «Deltakerdetaljer»-fanen og registrer den nye sensurfristen i «Individuell vurderingsfrist»- kolonnen.

OBS! Dersom der ikke er mulig å registrere den nye sensurfristen, betyr det at innstilling «Individuell vurderingsfrist ved innlevering» har blitt aktivert – du skal se slik symbol når du setter musepekeren over felt i «Individuell vurderingsfrist»-kolonnen:

For å registrere den nye sensurfristen må denne innstillingen midlertidig deaktiveres.

Husk å aktivere den på nytt og registrere riktig lengde av sensurperiode når du er ferdig: