Hvordan registrere utsatt innleveringsfrist for gradsoppgave

Innledning
Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem.
Utsatt innleveringsfrist må registreres manuelt både i FS og WISEflow siden informasjon fra FS ikke blir overført til WISEflow etter at innleveringsflow (innlevering-forekomst) blir opprettet. Samtidig ser studenter innleveringsfrist både i StudentWeb og WISEflow, så er det viktig at riktig datoen er registrert i begge systemer.

Ansvarsfordeling/rutine
Det er fakultetet som er ansvarlig for å behandle søknader om utsatt innleveringsfrist for gradsoppgave.
Utfylte søknader går til arkivet som fordeler den til aktuelt fakultetet, og dekan, eller den dekan har gitt fullmakt til, behandler dem.
Fakultetet er ansvarlig for å registrere den utsatte innleveringsfristen for gradsoppgave både i FS og WISEflow.

Innhold:
Registrering utsatt innleveringsfrist i Felles Studentsystem
+ Student samlebilde
+ Vurderingsenhet samlebilde
Registrering utsatt innleveringsfrist i WISEflow

Registrer utsatt innleveringsfrist i Felles Studentsystem

Utsatt innleveringsfrist kan registreres i Student samlebilde eller i Vurderingsenhet samlebilde.

Student samlebilde

 1. Søk opp studenten i Student samlebilde.
 2. Åpne underbilde «Vurderingsmeldinger» (Vurd.meld.), velg gradsoppgave og sett hake for detaljer.

 1. Register den nye innleveringsfristen i «Utsatt frist»-felt, inkl. klokkeslett (kl. 15:00 i sommertid og kl. 15:45 i vintertid) og oppdater sensurfrist.

  Sensurfrist: 6 uker etter innleveringsfrist regnet fra dagen etter innleveringsfrist.
  OBS! Dersom utsatt innleveringsfrist eller sensurfrist faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, registrer påfølgende arbeidsdag som frist.
  F.eks.:
  Utsatt innleveringsfrist faller på 15.8.2020, så registrer 17.8.2020 kl. 15:00 (både i FS og WISEflow) som innleveringsfristen og beregn 6 ukers sensurfrist fra denne dagen (i dette tilfelle er det 29.9.2020 kl. 15:45).
  Sensurfrist faller på lørdag 26.9.2020, så registrer 28.9.2020 kl. 15:45 som fristen.
 1. Registrer utsatt innleveringsfrist og oppdatere sensurfrist i WISEflow.

Vurderingsenhet samlebilde

Dersom du vil endre innleveringsfristen for flere studenten i den sammen gradsoppgave, anbefales det å registrere nye frister i Vurderingsenhet samlebilde.

 1. Søk opp gradsoppgave i riktig vurderingsperiode i Vurderingsenhet samlebilde.
 1. Åpne underbilde «Melding», sett hake for detaljer og blar gjennom studenter, f.eks. med «Page Up» og «Page Down».
 1. Registrer den nye innleveringsfristen i «Utsatt frist»-felt og oppdater sensurfrist på det samme måte som er beskrevet i pkt. 3 Student samlebilde.
 2. Registrer utsatt innleveringsfrist og oppdatert sensurfrist i WISEflow.

Registrer utsatt innleveringsfrist i WISEflow

Studieveiledere og administrative ansatt ved fakultetet har fått tildelt administrator-rolle i WISEflow og har blitt lagt inn på gradsoppgaver de har ansvar for.

 1. Logg inn i WISEflow med FEIDE, åpne «Administrator»-fanen med oversikten over alle flower hvor du har en administrator-rolle.
 2. Søk opp innleveringsflow med emnekode eller studentens navn.
  Det kan hevne at det dukker opp flere innleveringsflow for den samme gradsoppgaven. For å velge riktig flow, sjekk avslutningsdato og termin.

Hvordan søke opp innleveringsflow med emnekode:

Hvordan søke opp innleveringsflow med studentens navn:

 1. Åpne riktig flow, skru ned nettsiden til «Deltakere»-delen, som består av tre faner som viser følgende informasjon om:
 • «Basisinformasjon» – innleveringsfrister (kolonnen «Slutt»).
 • «Deltakerdetaljer» – sensurfrister (kolonnen «Individuell vurderingsfrist»).
 • «Endelig karakter» – endelige karakterer som har blitt sendt inn av sensorer.
 1. Søk opp studenten, åpne «Deltakerdetaljer»-fanen og register individuell sensurfrist for denne studenten i «Individuell vurderingsfrist»-kolonnen.

  OBS! For å registrere utsatt innleveringsfrist, må sensurfristen oppdateres først i WISEflow.

 1. Åpne «Basisinformasjon»-fanen og registrer utsatt innleveringsfrist for studenten i «Slutt»-kolonnen.

Nå er utsatt innleveringsfrist og oppdatert sensurfrist registrert både i FS og WISEflow.

Relaterte veiledninger:
Hvordan registrere sensorer i kommisjon for gradsoppgave i FS og WISEflow
Hvordan registrere utsatt sensurfrist for gradsoppgave grunnet korona-virus