FagpersonWeb

FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner få innsyn i informasjon lærestedet har lagret om undervisning og studenter. FagpersonWeb skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen. Fagpersonweb er ett webgrensesnitt for Felles studentsystem.

Hvem kan bruke FagpersonWeb?

Fagpersonweb er primært et verktøy for fagpersoner og er en applikasjon som kommuniserer med FS (Felles studentsystem).  Det er mulig å logge på både med feide-bruker og med ID-porten (BankID, minID, Buypass eller Commfides).

Det er koblingen mellom en person og emner og studieprogram i FS som styrer hva den enkelte har tilgang til å se/gjøre i fagpersonweb. Fagpersoner må være knyttet til enten et studieprogram, et emne eller et sted som fagperson eller være lagt til som sensor i en eksamenskommisjon for å få opp informasjon om sine oppgaver og studenter. Administrativt ansatte må ha en FS-bruker for å ha tilgang til Fagpersonweb.

Hvilke muligheter har FagpersonWeb på NMBU

Du får innsyn i informasjon lærestedet har lagret om undervisning og studenter, som klasselister, bildeoversikter og studentdata. Det har i tillegg funksjonalitet for registrering av godkjenning av obligatorisk aktivitet. Dette blir testet ut våren 2018 på KBM & MINA

Her finner du nettsiden (FEIDE, bruk ditt vanlige brukernavn og passord): https://fsweb.no/fagpersonweb/

 

Hjelp: fs@nmbu.no