Felles Studentsystem (FS)

Felles studentsystem (FS) er NMBU sitt studieadministrative system. FS er et nasjonalt system for studieadministrative data og benyttes til behandling, bearbeiding og lagring av student- og studieopplysninger, samt øvrig informasjon som er knyttet til studentaktiviteter ved universitetet

les mer om FS her: http://www.fellesstudentsystem.no/

Mål for FS ved NMBU

– korrekte og kvalitetssikrede data i systemet til enhver tid
– forsvarlig kontroll og sikring av datarapportering til eksterne kilder
– forsvarlig kontroll og sikring av brukertilgang til FS

Applikasjoner som er tilknyttet FS

 

Søke om å få tilgang til FS