Felles Studentsystem (FS)

Søke om å få tilgang til FS

Felles Studentsystem (FS) er NMBU sitt studieadministrative system og benyttes til behandling, bearbeiding og lagring av student- og studieopplysninger, samt øvrig informasjon som er knyttet til studentaktiviteter ved universitetet

FS benyttes til behandling, bearbeiding og lagring av student- og studieopplysninger, samt øvrig informasjon som er knyttet til studentaktiviteter ved universitetet. Systemet er utviklet ved USIT, Universietet i Oslo og benyttes av alle universitetene og de fleste høyskoler i Norge. Systemeier for FS ved NMBU er Studieavdelingen.

Mål for FS ved NMBU er:
– korrekte og kvalitetssikrede data i systemet til enhver tid
– forsvarlig kontroll og sikring av datarapportering til eksterne kilder
– forsvarlig kontroll og sikring av brukertilgang til FS