Registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb

Pålogging i Fagpersonweb

Fagpersonweb: https://fsweb.no/fagpersonweb/login.jsf?inst=fsnmbu

For ansatte på NMBU bruk NMBU-Feidekonto

Oversikt over emner

Med en gang man er logget på ser man hvilke emner man er tilknyttet. Øverst så har man en knapp  som her «Godkjenning av oblig. aktiviteter». Trykker man her får man frem en oversikt over obligatoriske aktiviter man er tilknyttet som lærer.

Oversikt over obligatoriske aktiviteter

Her har man oversikt over obligatoriske aktiviteter man kan registrere vurdering på. Man har også mulighet til å velge termin.

Hvis det ikke er en knapp med teksten «Godkjenn obligatorisk aktivitet» tilknyttet emnet  så betyr det at Fagpersonweb ikke er valgt som sensursystem. Ta kontakt med fs@nmbu.no hvis du ønsker å få det.

Registreringsbilde – oversikt

Detaljert presentasjon hvordan godkjenning av obligatorisk aktivitet gjennomføres i Fagpersonweb

Brukerdokumentasjon for FS-system: Registrere og overføre godkjenninger