Canvas

Opplæring våren 2017

Alle ansatte vil få tilbud om opplæring ved overgang til ny læringsplattform. Det legges opp til et differensiert kurstilbud med hovedvekt på nettressurser, samt fakultetsbesøk med plenumsgjennomgang og workshops. Hvert fakultet vil ha en eller flere superbrukere som kan bistå deg i opplæringen.

Det forventes ikke at studenter vil ha behov for kursing, men det vil gjøres tilgjengelig nettressurser/brukerstøtte som er tilpasset brukergruppen.

Kurskalender

Det vil komme datoer for fakultetsbesøk og workshops.

Min superbruker

Det vil komme en oversikt over superbrukere per fakultet.

Les mer her: https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret/verktoy/ny-lms