Spørsmål og svar om NMBU

Send epost til NMBU.

Passord

Brukernavn eller passord fungerer ikke. Hvordan kommer jeg inn på min NMBU-epost?

Når du har aktivert din NMBU-bruker med å sette et passord på https://passord.nmbu.no/ så skal du kunne logge inn i webmail med den kombinasjonen av brukernavn og passord du aktiverte.  Hvis du ikke kalrer å logge i på webmail, så ta kontakt med Studentenes Datatjeneste / IT-avdelingen.

 

Jeg har glemt passordet jeg satte. Hva gjør jeg?

Du benytte alternativ 2 på passord.nmbu.no hvor kan få tilsendt et engangspassord til din mobiltelefon. Det forutsetter at mobilnummeret ditt er registrert i våre systemer.

Hvis mobilnummeret ikke er registrert, må du ta kontakt med IT-avdelingen for å få det registrert.

 

(NVH)Jeg klarer ikke logge inn på PCen min etter at jeg har satt passordet.

Passord som settes for NMBU blir ikke synkronisert med passord lokalt på NVH – de vil kun virke på de nye NMBU-tjenestene.

 

Hvordan skifter vi passord for studentforenings-kontoer?

Epost vil fortsatt bli tatt i mot på den gammel webmail-løsningen, og innlogging med UMB-brukernavn vil fortsette å virke der. Vi benytter muligheten til å rydde litt i studentforeninger som ikke lenger er aktive, så vi tar en økt på dette så snart vi har mulighet. Mer informasjon om flytteprosessen kommer her på support.nmbu.no så snart vi får kartlagt hvilke som er aktive.

 

E-post

Noen har hatt flere varianter av sin epostadresse. Hvilken epostadresse får man ved NMBU?

Brukere fra NVH og UMB er importert inn i NMBU med den samme kombinasjonen av fornavn/mellomnavn/etternavn som er i bruk i hovedalternativet på de respektive campus i dag. Det er med andre ord kun det etter @ som endres.

Hvis man ønsker å endre dette til en annen variant, kan man ta kontakt med IT-drift@nmbu.no.

 

Hvorfor blir ikke eposten bare overført på en enkel måte til NMBU-epost?

Det er mange forskjellige ønsker og behov når det gjelder gammel epost. Det er derfor besluttet å ikke automatisk overføre dette, både fordi det kan skape problemer for noe, og at mange rett og slett ikke ønsker å ta med alt.

IT-avdelingen bistår derimot selvfølgelig med jobben dersom det er ønskelig.

 

Jeg har en deltidsstilling ved NMBU og ønsker at eposten videresendes. Hvordan ordner jeg dette?

Ta kontakt med din leder ved NMBU for godkjenning av videresending av epost, Deretter vil IT-ansvarlig / IT-avdelingen ta hånd om vidersending.

Jeg klarer ikke legge til NMBU-kontoen i Outlook 2007. Hvordan skal jeg sjekke epost?

Outlook 2007 støtter ikke flere kontoer, slik at framgangsmåten som er beskrevet på support.nmbu.no fungerer bare for Outlook 2010 eller 2013.

Vi anbefaler brukere av Outlook2007 å benytte RemoteOffice-løsningen for å lese nmbu-epost og for å flytte innhold til ny NMBU-konto.

 

Jeg har satt opp epost på mobiltelefonen, men får ikke med kontaktene og kalenderen.

Når du setter opp NMBU-kontoen, er det ikke noen automatikk i å få med kontakter og kalender (og gammel epost for den sakens skyld).

Dette kan man relativt enkelt kopiere/flytte selv. Veiledninger finner du via: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/outlook-ansatt/

Etter at kontakter og kalender kopiert / flyttet til NMBU-kontoen, vil de komme med på synkroniseringen til mobilen.

 

Etter at NMBU-kontoen ble lagt inn i Outlook blir jeg spurt om brukernavn og passord hver gang.

Hvis du opplever dette kan du gå inn i innstillingene for nettoppsettet og legge inn såkalte «credentials» selv. Se veiledning: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/fjerne-paloggingsboks-hver-gang-man-apner-outlook/

 

Passordet som jeg bruker på Canvas fungerer ikke på NMBU-mailen.

Forsøk å sette passord på nytt igjen, hvis det ikke fungerer da ta kontakt på it@nmbu.no

 

For å sette opp exhcange-konto på iPhone må jeg oppgi «server». Hva heter den?

Servernavn er: post.nmbu.no

Se forøvrig: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/epost-ios/

 

For å sette opp exhcange-konto på en android-telefon må jeg oppgi «server». Hva heter den?

Servernavnet er: post.nmbu.no

Les mer om oppsett av androidenheter her: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/epost-android_no/

 

Hva er innstillingene for å sette opp e-post mottak manuelt i eget e-post-program?

For manuelt oppsett er servernavn: post.nmbu.no

Hvis du kan benytte exchange-protokollen er det å foretrekke. Hvis det ikke går, kan du benytte IMAP, på port 993.

Oppsett i thunderbird eller lignende er som følger:

– Server name: [post.nmbu.no]
– Connection/security: STARTTLS
– Port: 26
– Authentication: [nmbu passord]
– User: nmbu\[uid]

 

Har NMBU «domain-lisens» for ExQuilla for Thunderbird?

Nei, NMBU har ikke domain-lisens idag, men kan vurdere det hvis det er stor interesse.

 

Jeg er student. Hvordan legger jeg til NMBU e-post til i mail på mac og iPhone?

Hei, du finner guider her: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/epost-for-studenter/

 

Jeg må åpne skjermen på min mobil med et passord hver gang. Er det mulig å slippe dette?

Passord på mobilen er en del av NMBUs informasjonssikkerhetspolicy, dvs noe du må akseptere hvis du ønsker å ha NMBUs informasjon (epost mm) tilgjengelig på din mobil.

IT-avdelingen vil se på løsninger som er noe mer fleksible på sikt – først må vi imidlertid komme i mål med omleggingen til NMBU.

 

Jeg plages med at all tekst blir understreket med rødt i Outlook. Er det mulig å slå av engelsk stavekontroll?

Det finnes en veiledning her: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/sette-standardsprak-for-stavekontroll-i-outlook-2010/

 

Kan man benytte nmbu-brukernavnet som epostadresse?

Det går helt fint å benytte brukernavnet (uid) i epostadressen på denne måten: uid@nmbu.no (hvor uid erstattes med brukernavnet.

De fleste foretrekker å benytte den fulle epostadressen (alias), da den er vesentlig mer beskrivende.

 

Hvordan får jeg fjernet den gamle umb/nvh epostkontoen min?

Det er ikke nødvendigvis noen enkel løsning på dette. Et alternativ som er greit for mange kan være å opprette en ny profil i Outlook. Det gjøres via kontrollpanelet (User Accounts -> Mail). Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker på dette.

Denne framgangsmåten vil kun fjerne kontoen fra Outlook, dvs at den ikke lenger vises. Selve kontoen vil fortsatt eksistere på umb/nvh-serveren inntil denne blir avviklet, og den kan hentes fram på andre måter hvis det skulle være behov, f.eks vha webmail.

 

Kalender og kontaktlister

Hvordan overfører jeg kalenderfilen fra NVH-konto (eller UMB-konto) til NMBU-konto?

Kalenderelementene må som hovedprinsipp kopieres ett for ett.

For de aller fleste er dette en overkommelig oppgave, i og med at det stort sett dreier seg om de to-tre nærmeste ukene, pluss eventuelle gjentagende elementer (f.eks ukentlige hendelser).

Hvis man har man lagt mye arbeid å planlegge langt fram med enkelthendelser, finnes det en mulighet til å kopiere mange/alle ved å gå over til listevisning.

Se også: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/kopiere-fra-gammel-til-ny-kalender/

 

Er det «Contacts» eller «Kontakter» som oppdateres når jeg setter opp synkronisering på min mobil?

Når du setter opp synkronisering på mobilen, settes den opp mot en spesifikk konto på epost-serveren (exchange). Dvs når du setter opp mobilen til å synkronisere mot NMBU-kontoen din, er det også den kalender og kontaktlisten som er knyttet til NMBU-kontoen som blir oppdatert.

Hvorvidt kalender og kontaktlister framkommer som «Calendar» og «contacts» vs «kalender» og «kontakter» i Outlook vil kunne variere fra person til person i forhold til andre innstillinger.

 

Er det mulig med global retting av alle kontakter fra *.nvh.no til *.nmbu.no?

Det er dessverre ikke en kjapp måte for å ta alle på en gang.

Imidlertid finnes alle nmbu-kontakter i den globale listen (global address list).

 

VPN og Remote Office

Hva er oppsett for VPN?

Det er foreløpig ikke laget et VPN-oppsett for NMBU. De gamle VPN-løsningene for hhv UMB og NVH vil fungere en stund fremover.

Epost er imidlertid ikke avhengig av VPN.

Vi har satt opp en fjernkontorløsning (https://remoteoffice.nmbu.no) som gir tilgang til tjenestene uten at du trenger VPN. Les mer: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/remote-office

 

Hvordan setter jeg opp Remote Office og VPN for Linux?

Vi har ennå ikke laget noen løsning Remote Desktop og linux.

 

 

Hvordan setter jeg opp Remote Office for MAC?

Remote office for mac, kan brukes vha Microsofts remote desktop fra app store:  https://itunes.apple.com/no/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12

RDP filen kan lastes ned herfra: https://remoteoffice.nmbu.no

 

Er prosedyren for pålogging til Remote Office forskjellig hjemmefra og på jobb?

Det er samme prosedyre hjemmefra som på jobb. Dvs via https://remoteoffice.nmbu.no

Hvis du har gjentagende problemer med dette, må du kontakte IT-avdelingen.

 

Web

Hva skjer med Athene-sidene?

Selve Athene-siden er ikke endret. Undersidene vil også fungere som før.

 

Hva skjer med NVHs websider etter 01.01.2014?

Forespørsler til hovedsiden (www.nvh.no) vil bli rutet til www.nmbu.no.

Undersidene blir imidlertid liggende inntil videre, og er tilgjengelige ved å forespørre dem direkte. For eksempler: http://www.nvh.no/no/Tjenester/

Alt av informasjon om klinikk- og laboratorietjenester blir kopiert til NMBUs nettsider, og skal bli tilgjengelig fra tidlig januar. Det vil her være en tydelig inngang til disse sidene fra forsiden.

 

Annet – diverse

Brevmaler (og andre maler som er ment for kommunikasjon) finner du i Public360.

Ved å benytte malene direkte fra Public360 oppnår vi at brevene blir satt opp riktig og blir automatisk arkivert.

 

Har NMBU avtale om bruk av Microsoft Office for studenter?

NMBUs avtale med Microsoft innebærer at studentene har gratis tilgang på Office365. Dette gir tilgang på de vanligste Office-programmene, samtidig som de får gratis lagringsplass på nett.

Office365 er en noe enklere variant enn fullversjonen av Office, men fortsatt en god tjeneste. I skrivende stund er det ikke lagt inn mulighet for nedlasting av fullversjonsprogrammer lokalt på PCen (ProPlus).

Det er noe som vi arbeider med å få til, men kan ikke anslå noe tidspunkt.


 

Legg igjen en kommentar eller still et spørsmål