Fravær og tilstedeværelse i Outlook kalender

Det er viktig for både eksterne og interne innringere til NMBU at de får korrekt og tilstrekkelig informasjon om når du kan nås.

Hvis du holder Outlook kalenderen din oppdatert kan innringer få nødvendig informasjon om ditt fravær og når du er tilbake.