Fraværsmarkering i Outlook kalender

NMBUs sentralbord har ikke tilgang til kalenderen til den enkelte ansatte. Informasjon om fravær importeres til sentralbordet fra kalenderen. Dette forutsetter at fraværet er lagt inn i kalenderen på riktig måte og med korrekte fraværskoder.

Se vedlagte brukerveiledning for beskrivelse av framgangsmåte: fraværsmarkering

Ta gjerne kontakt med Servicetorget på tlf. 67 23 00 00 for informasjon eller hjelp.