Oppgaver for brukere av P360 i forkant av omorganiseringen – uke 49

OBLIGATORISKE OPPGAVER FOR BRUKERE AV P360

I forbindelse med omorganiseringen, må den nye organisasjonsstrukturen legges inn manuelt i P360, og hver og en av dere brukere må flyttes fra nåværende til ny enhet. Denne jobben utføres av Dokumentsenteret fra uke 50 og ut året. For å lette arbeidet, spare tid, og for å kunne tilby dere en triveligere hverdag i P360 fra 2017, så ber vi dere om å rydde i egne restanser og utestående arbeid i P360. Vedlagt følger brukerveiledning for oppgaven! Dere har kun den første uken i desember til å utføre ryddingen på, da basen stenges for registreringer natt til 12. desember. Dere vil få posten deres som vanlig via P360 med epostvarsel for de av dere som har slått på ansvarsvarslingen. Ny epost vil sendes dere via leder/instituttarkivar uke 49 samt midlertidige maler.

Beste hilsen

for Dokumentsenteret

Monica Blomli