BRUKERKURS I PUBLIC360

P360 er NMBUs dokumenthåndteringssystem som ble innført 1.1.2014. Systemet er solid ledelsesforankret, og implementeringen skjer nå med full kraft overfor våre brukere.

Dersom du jobber administrativt, og/eller produserer dokumenter på vegne av NMBU som har betydning for saksbehandlingen og sakens utvikling, som dokumentasjon i en sak eller som er besluttende og kan innebære økonomiske eller juridiske konsekvenser for NMBU, da skal du bruke P360! Som registrert bruker i P360 (alle er det inntil din leder bestemmer noe annet) så innebærer det at arkivet og interne brukere sender post/oppgaver til deg via P360 – det er her du nå finner den viktige posten din! For å kunne jobbe effektivt og godt i systemet, vil du ha behov for å ta brukerkurset.

Velkommen til kurs!

Det er obligatorisk å ta del 1 før man tar del 2!

Kursene er satt opp som halvdagskurs i tidene kl. 0830-1130 og kl. 1230-1530.

http://www.nmbu.no/ansatt/kurs/kurstilbud?field_sevu_course_category_tid=991

Valg av dag og tid gjøres ved å klikke på «Påmelding» etter å ha valgt type kurs. Påmelding er bindende, og avmelding må gis beskjed om via epost til monica.blomli@nmbu.no

Kurset utgår ved færre enn 3 påmeldte. De påmeldte vil i så fall bli varslet pr. epost tett opp til kursdagen med forslag om ny tid.

Brukerveiledninger finner du via support-sidene i venstremenyen på intranett. Veiledningene vil bli oppdatert ved behov, og flere vil bli til underveis. https://support.nmbu.no/public-360/p360-brukerveiledninger/

 

DEL 1 – GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

 • Presentasjon av P360 – SI, Uninett, NMBU og deg som offentlig ansatt
 • Support.nmbu.no og brukerveiledningene for P360
 • Slå på ansvarsvarsling
 • Nivåforskjeller og saksoppbygging i basen
 • Forståelse av status på saker, dokumenter og filer
 • WEB-klienten og Outlook-klienten
 • Forståelse av intern og ekstern korrespondanse og tilsvarende kontakter
 • Forståelse for skjerming – unntatt offentlighet og tilgangsgrupper
 • Søk – hvor og hvordan finner man det man leter etter i P360
 • Fordele post – viderefordele noe til andre i basen
 • Drag & Drop – rask gjennomgang
 • Svare på notat
 • Motta noe i arbeidsflyt – svare på gjennomgang/godkjenne

 

DEL 2 – PRODUKSJONSKURS

 • Rask repetisjon fra brukerkurs del 1
 • Drag & Drop
 • Etablere arbeidsflyt – sende noe til gjennomgang/godkjenning
 • Svare på innkommet brev med utgående brev
 • Lage nytt notat
 • Bruke arbeidsflyt
 • Svare på notat
 • Lage utgående brev
 • Videreformidle dokumenter fra P360 internt og eksternt

 

 

DEL 1 DEL 2
FEBRUAR

Mandag 2.      1230-1530

Fredag 6.        0830-1130

Mandag 9.      1230-1530

Fredag 13.      0830-1130

Vinterferie uke 8 – ingen kurs

Mandag 23.    1230-1530

Fredag 27.      0830-1130

FEBRUAR

Torsdag 5.       0830-1130 og 1230-1530

Onsdag 11.     1230-1530

Torsdag 12.     0830-1130

Vinterferie uke 8 – ingen kurs

Tirsdag 24.      0830-1130

Onsdag 25.     0830-1130 og 1230-1530

Torsdag 26.     1230-1530