PAGAWEB – komme i gang

PAGAWEB  er NMBUs personal og lønnssystem og er det sentrale registeret for alle opplysninger angående ditt ansettelsesforhold til UMB. Opplysninger som ligger i PAGAWEB blir også brukt til å styre dine rettigheter til de fleste elektroniske systemer på UMB (epost, nøkkel, Feide, Fronter mm)

Du må bruke PAGAWEB  til å registrere din ferie eller annet fravær, til å søke om permisjon og til å endre personopplysninger og bankkontoen din. Videre kan du finne lønnslippen din her.

Innlogging PAGAWEB

«Internett explorer» for å logge deg inn på PAGAWEB. Adressen er http://NMBU.bluegarden.net eller http://www.NMBU.no/paga

I påloggingsvinduet sjekker du om riktig organisasjon er valgt. Deretter fyller du ut ditt vanlige brukernavn og NMBU- passord.

Min Mappe

I «Min Mappe » finner du alle opplysninger angående ditt ansettelsesforhold til NMBU.

En detaljert beskrivelse av hvordan man logger seg på og hvordan man finner «Min Mappe» finnes i denne linken (PDF): se på MIN MAPPE

VIKTIG: du kan IKKE endre noen data mens du er i linken «Min Mappe».
Eventuelle endringer gjøres ved å bruke linken i venstre kolonne: «Skjemaer /oppgaver»

Lønnsslippen

Lønnsslippen din finner du under en av fanene i «Min Mappe» visning.  En detaljert beskrivelse av veien til lønnsslippen finner du her: lønnsslippen

Person og familieopplysninger

Du kan selv endre person og familieopplysninger. f.eks. endring av:

 • Navn
 • Adresse privat
 • Bankrelasjon (bankkontonr.)
 • Ekstra skattetrekk
 • mm.
Av sikkerhetsmessige grunner må alle ansatte også registrere en nærmeste pårørende.

Antall barn og alder må også registreres. Dette ifm. rett til fravær ved sykdom av barn el.

Beskrivelse av hvordan du endrer Person og familieopplysninger finner du her: Registrering av Person og familie NMBU

 

Registering av fravær

Du kan selv enkelt registrere fravær og søke om kortere permisjoner med lønn.

Dette kan du registrere selv:

 • Sykemeldt v/ egenmelding
 • Omsorgspermisjon fødsel m/lønn
 • Fedrepermisjon fødsel u/lønn
 • Sykt barn/barnepasser
 • Sykt barn, permisjon ifm opplæring/pleie
 • Velferdspermisjon med lønn
 • Seniordager
 • Permisjon ved eksamen/lesedager til eksamen

OBS: Sykemelding m/legeerklæring kan du IKKE registrere selv. Dette skal gjøres av Personalkonsulent når dokumentasjon på sykemeldingen er mottatt

Prosedyren for registering av fravær er beskrevet her: Registrering av fravær NMBU

Registrering av ferie

Prosedyren for å registrere ferien finner du her: Registrering av ferie-NMBU.

Dersom du er deltids ansatt og jobber hele dager, men ikke hverdag da må du registrere ferien på en litt spesiell måte.

Eksempel: Du jobber 60% deltid, dvs 3 hele dager pr uke og du skal ha 3 uker sammenhengende ferie.  Da må du registrere ferien som 3 perioder à 3 dager.  (dersom du registrere ferien som en sammenhengende periode vil også dine fridager regnes som feriedager)