P360 saksbehandlingssystem – verktøy og hjelp

Her finner du mye av det du trenger å vite om P360 og hva som skal registreres i systemet.

Trenger du hjelp kan du ta kontakt med Dokumentsenteret:
E-post: Dokhjelp@nmbu.no    Teams: Dokumentsenter Dokhjelp

Dokumentsenteret tilbyr i tillegg kurs og brukerstøtte – det er bare å ta kontakt!
Følgende video viser hvorfor P360 må brukes

Dokumentsenteret                                     Sist oppdatert: 26.11.2020