Office 365 applikasjoner som er støttet av IT-avdelingen

Office 365 inneholder en rekke forskjellige apper. IT gir brukerstøtte på et standardutvalg av disse appene. Dette utvalget er installert lokalt på ansattmaskiner via ‘Office 365 Pro Plus’ og er også tilgjengelig som Web Apps via https://www.office.com

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

På office.com finnes det mange flere applikasjoner under ‘All Apps’ pilen. Hvis man ønsker å ta i bruk andre apper er man på egenhånd og må enten bruke metoden «learning by doing» eller lese seg opp på Microsoft sine supportsider her: https://support.office.com/

Office 365 går under kategorien ‘Software as a Service’ som betyr at det vil komme oppdateringer og funksjonsendringer mye oftere enn var tilfelle med de gamle, mer statiske Office-pakkene (som ble fornyet ca. hvert 3. år)

Ikoner kan endres, nye knapper dukke opp eller andre design-endringer vil kunne skje opptil flere ganger i året.