Autolagring i Office 365

For å kunne bruke autolagringsfunksjonen i Office 365 må filene lagres i OneDrive eller på et annet SharePoint-område, som f.eks Teams. Filer som lagres lokalt eller på nettverksdisker som f.eks Y eller W, støtter ikke autolagring i Office 365. Hvis man lagrer utenfor OneDrive er det derfor viktig å trykke lagreknappen selv med jevne mellomrom.

For mer info om dette, les her:

https://support.office.com/nb-no/article/hva-er-automatisk-lagring-6d6bd723-ebfd-4e40-b5f6-ae6e8088f7a5