Distribusjonslister ved NMBU

OBS: I forbindelse med flytting av tjenester til Office 365 er strukturen på distribusjonslister i ferd med å endres. Eksisterende distribusjonslister vil avvikles og opprettes i Office 365. Sentralt administrerte lister vil avvikles 1 februar 2021. Manuelt administrerte lister vil avvikles gradvis, etter dialog med eiere.

Ny struktur på distribusjonslister fra 1 februar, 2021:

Sentralt administrerte distribusjonslister har følgende navnestandard «Liste :: Fakultet :: Enhet :: Målgruppe». For eksempel:

Ansatte ved KBM: «Liste :: KBM :: Ansatte»
Assosierte ved VET/ PREPAT: «Liste :: VET :: PREPAT:: Assosierte»

Relatert informasjon:
* UA opptrer her som et fakultet, strukturelt sett.
* Målgruppe er enten «Ansatte» eller «Assosierte».
* Det er ikke generert lister for Assosierte på alle nivåer.
* Kun interne adresser kan levere til disse listene.
* Lister på fakultetsnivå er moderert, dvs. epost sendt dit må godkjennes.

Manuelt administrerte distribusjonslister vil få følgende navnestandard: «Liste Manuell :: Beskrivelse» – der Beskrivelse oppgis ved bestilling.

Har du tilbakemeldinger på lister, eller tilhørighet, så ta kontakt med it@nmbu.no og bruk gjerne «Distribusjonslister» som tittel.