Kontaktinformasjon

Er du ansatt eller student ved NMBU og du skal kontakte oss pr. epost så skal du såfremt det er mulig benytte din NMBU-adresse til dette.

Sentralbord:
Telefon: 6723 0000
Epost: post@nmbu.no
Webside: http://www.nmbu.no/kontakt

IT:
Epost: it@nmbu.no
Telefon: 6723 0555

Studentenes Informasjonstorg:
Webside: http://www.nmbu.no/student

Canvas:
Epost: canvas@nmbu.no

Felles Studentsystem (EPN, Studweb, fagpersonweb, emnebeskrivelser på nett)
FS på Support
e-post: fs@nmbu.no

Kommunikasjonsavdelingen:
Webside: https://www.nmbu.no/om/adm/ka/medarbeidere/node/418

Arkivet:
Epost: dokhjelp@nmbu.no

Økonomi/Agresso:
Epost: regnskap@nmbu.no
Epost: innkjop@nmbu.no