Konfigurering av to-faktor autentisering

I forbindelse med innføring av Office365 blir det nødvendig å benytte to-faktor autentisering for å benytte NMBU sine IT tjenester når du er utenfor campus.

For å sette opp to-faktor autentisering gå hit:
På NMBU campus blir du logget direkte inn, mens off campus må du logge inn med brukernavn og passord.

Du får på innlogget side følgende alternativer:

Her kan en velge forskjellige godkjenningsalternativer. De naturlige å velge mellom er:

Benytte SMS som kilde – velg da «tekstkode til godkjenningstelefon» Her vil mobilnr du evnt har registrert på brukerdata være automatisk fyllt inn og trenger kun å godkjennes til bruk her.

Benytte Microsoft sin authenticator app.  velg da «Varlse meg gjennom appen» Appen autenticator finner en ved å laste ned enten fra Apple Store eller Google play.

For å sette opp bruk av authenticatorappen trykk på knappen «Konfigurerer authenticator appen» og følg veiviseren som følger der.

Mere informasjon om to-faktor autentisering kan du lese hos Microsoft her