Konfigurering av to-faktor autentisering

Fra 29. juni 2020 krever vi sikker pålogging i Office 365 for alle ansatte, studenter og gjester.

Veiviseren for sikker pålogging kan du enten bli påkrevd å gjennomføre når vi aktiverer det for din bruker, eller ved å åpne adressen https://aka.ms/mysecurityinfo når du selv ønsker det. Adressen vil ikke virke for gjester, bare for ansatte og studenter.

Når sikker pålogging aktiveres for deg vil du bli møtt med et skjermbilde som dette ved første pålogging.

Her blir du ført gjennom en veiviser, der du må aktiver mulighet for 2-faktor / sikker pålogging.

Neste skjermbilde forteller deg hva du skal gjøre. Laste først ned appen «Microsoft Authenticator» på telefonen din hvis du ikke allerede har den. Vi anbefaler å bruke app framfor SMS, da det er både sikrere, enklere og raskere. Hvis du ikke har mulighet eller ikke ønsker å benytte appen, kan du trykke «I want to set up a different method» til venstre under «Next» knappen og så velge Phone for å sette opp SMS.

Åpne «Microsoft Authenticator» på telefonen, trykk «Add account» og velg «Work or School». Så skanner du QR-koden og det blir gjennomført en test-godkjenning du må godkjenne på telefonen. Vi anbefaler å legge inn SMS som en metode også. Hvis du for eksempel bytter telefon vil du da kunne velge SMS og så sette opp Microsoft Authenticator på ny telefon.

I forbindelse med innføring av Office365 blir det nødvendig å benytte to-faktor autentisering for å benytte NMBU sine IT tjenester når du er utenfor campus.

Har du spørsmål til sikker pålogging / 2-faktor / MFA? Ta kontakt med it@nmbu.no og vi hjelper deg!