Klassifisering av filer

I forbindelse med innføring av Office 365 og flytting av hjemmeområdet til OneDrive for business må filer klassifiseres.
Vær klar over at ikke alle filer kan klassifiseres – Microsoft har en oversikt her over filtyper som kan klassifiseres.

Dokumentsenteret har laget en veiledning vedr klassifisering her: samt en Ofte Stilte Spørsmål (OSS) her:

For å klassifisere alle filene i en mappe gjør følgende:
Alle eksisterende filer i denne mappen blir klassifisert som valgt mens nye filer blir opprettet som uklassifiserte og må evnt klassifiseres ved behov

høyreklikk på aktuell mappe eller fil og velg «Classify and protect»

 

I neste vindu velg rett klassifisering.

Avslutt med apply

Rapporten til slutt vil gi oversikt over hvilke filer som er klassifisert og hvilke som evnt må håndteres manuelt

Hvis du opplever å ha problemer med å klassifisere enkeltfiler, er det sannsynlig at filene enten er forskningsmateriale eller saksbehandling, som har andre filtyper. I det første tilfelle; ta kontakt med forskningsavdelingen eller Dokumentsenteret