Hva er nytt – generell og praktisk informasjon

Fra nyttår vil både NVH og UMB være NMBU, noe som innebærer en del endringer.

Aller først gjør vi oppmerksom på at alle må sette passord på sin nye NMBU-bruker før man kan ta i bruk NMBU-tjenestene. Les mer om hvordan her: sette passord for NMBU-bruker

NMBU-tjenestene – generelt

Alle tjenester for økonomi, personal, arkiv mm blir lagt om fra NVH og UMB til NMBU. Disse tjenestene blir tilgjengelige via en såkalt «remote desktop», dvs at man får opp en ny «maskin» på egen skjerm med disse tjenestene.

Alle ved NMBU skal få lagt om sin PC til «NMBU-PC». Dette er imidlertid et omfattende arbeid som tar tid, og må strekke seg flere måneder ut i 2014. Derfor er NMBU-tjenestene tilgjengelige for alle via Remote Desktop fra og med 01.01.2014.

Telefon

NMBU får et nytt hovednummer: 67 23 00 00

Dette nummeret vil besvares av et felles servicetorg på begge campusene.

Eksisterende nummer og nummerserier for NVH og UMB vil beholdes inntil videre, og vil fungere som før. Det mao ikke noen fare for at telefonnumre som er gjort kjent for eksterne skal slutte å fungere.

På lengre sikt skal de «gamle» nummerseriene avvikles, og erstattes med numre i den nye nummerserien (67230000-67232999).

Postadresser

Felles postadresse for NMBU (brevpost/arkivverdig post til NMBU sendes hit) :
NMBU
Postboks 5003
NO-1432 ÅS

Postadresser til arbeidsstedene (aviser, tidsskrifter/magasiner, postsendte pakker, adressert reklame osv. sendes hit):

NMBU – Campus Adamstuen, insitutt/enhet, evt. navn, Postboks 8146 Dep., 0033 OSLO

NMBU – Campus ÅS, insitutt/enhet, evt. navn, Postboks 5003, 1432 ÅS

Offisiell epostadresse til NMBU er post@nmbu.no

E-post

Alle får nye epostadresser fra og med nyttår. Den nye adressene blir på formen:

fornavn.etternavn@nmbu.no

Aliaset, dvs «fornavn.etternavn», er basert på det eksisterende aliaset. Personen «Fornavn Mellomnavn Etternavn» med eksisterende epost-adresse «fornavn.m.etternavn@nvh.no» vil dermed automatisk få tildelt «fornavn.m.etternavn@nmbu.no»

De gamle epostadressene vil fortsatt fungere som mottaksadresser en stund framover, og det vil bli gitt beskjed og spurt om tillatelse før de avsluttes. Det vil imidlertid ikke være mulig å sende epost fra hhv nvh.no og umb.no.

Det legges ut veiledning om hvordan ansatte kan legge inn nmbu-kontoen i sin egen Outlook.

Adgangskort

Adgangskortene vil i utgangspunktet fungere som før.

På Campus Adamstuen er adgangskortsystemet et eget system som ikke blir påvirket av omleggingen.

På Campus Ås er adgangskortene knyttet til BAS (brukeradministrativt system) og det innebærer at det er informasjonen om korteier i PAGA som styrer gyldigheten av kortet. Dette er akkurat som tidligere, men det kan være greit å være oppmerksom akkurat rundt overgangen.

 «Vanlig PC-bruk» – hva skjer…

NB! Det skjer ikke noe med din PC eller dine dataområder før du blir kontaktet av IT. Det er kun epost og adgang til administrative IT-systemer som krever ny NMBU-konto ved nyttår.

Fra og med nyttår settes det i gang et arbeid med å legge om alle PCer til «NMBU-PC» (NMBU-klient). Dette er et omfattende arbeid som tar tid av rene praktiske årsaker, dvs selv om IT-avdelingen holder et høyt tempo, vil det ta noen måneder å komme igjennom alt.

NMBU-tjenestene gjøres tilgjengelige via remote desktop (https://remoteoffice.nmbu.no) fra og med 01.01.2014. NMBU-tjenestene er naturligvis tilgjengelig for de som har fått «NMBU-PC».

Omleggingen til NMBU-PC vil bli gjennomført gruppevis. I første omgang prioriteres administrasjonen hvor behovet for samhandling på tvers av campusene er stort. Videre må vi prioritere brukere som i dag fortsatt har Windows XP på sine PCer – årsaken er at Microsoft avslutter sin oppdateringsstøtte for Windows XP 8. april 2014, og derfor blir det rett og slett utrygt å benytte XP etter denne datoen. Det betyr dermed at alle med XP må få lagt om til NMBU-PC før april 2014.

Passord og gyldighetsområde

Alle ansatte og studenter får nye kontoer på IT-systemene ved NMBU. Som hovedprinsipp skal man kun ha ett passord for alle systemer.

Spesielt for UMB: Sone 2-passordet blir borte i NMBU. Man har kun ett passord og vi opererer ikke lenger med soner.

I en overgangsfase vil UMB-tjenestene fortsatt være aktive, og sone1 og sone2-passordene benyttes på UMB-systemene så lenge de er aktive. For UMB-brukere vil sone1-passordet være identisk med det nye NMUB-passordet. Sone2-passordet forblir uendret (og vil etter hvert forsvinne)

Spesielt for NVH: Det nye passordet man setter gjelder for NMBU-tjenestene. I en overgangsfase vil NVH-tjenester fortsatt være aktive. Passordet for NVH-tjenestene blir ikke synkronisert med det NMBU-passordet (slik som ved UMB)

 Organisasjonsnummer for NMBU

NMBU får organisasjonsnummer: 969 159 570

Det er en videreføring av UMBs organisasjonsnummer. Endringen skjer ikke før selve fusjonstidspunktet, dvs 01.01.2014. NVHs organisasjonsnummer opphører fra samme tidspunkt.