VPN på Ubuntu

Denne dokumentasjonen er skrevet basert på bruk av Ubuntu 18.10 med standard Firefox nettleser.
Den er også validert med Ubuntu 20.10 LTS. Utseendet kan vises annerledes i andre versjoner og det er rapportert problemer med bruk av Google Chrome nettleser.

IT har som et ledd i både å forbedre brukeropplevelse og å øke sikkerheten, vi har nå gjort klar en ny VPN løsning. Den nye løsningen finner du her: https://na.nmbu.no. Den krever to-faktor og sikkerpålogging dersom man ikke er på campus.

 

Første gangen du trykker på “VPN-Student”, trenger du å installere en VPN klient. Velg «More options», deretter velger du «Install» og følger stegene som vist på bildene under:


Etter å ha installert klienten og åpnet «Launch Application», velger du «Open link».


På det neste bildet som dukker opp når klienten prøver å koble til, velger du det første valget: «Always allow VPN connection from this site.»

Du kan se at klienten er koblet til og du finner også et status vindu som ser slik ut:

Neste gang du har behov for VPN, går du bare til https://na.nmbu.no i din favoritt nettleser, og du blir logget på automatisk.