VPN på iPad/ iPhone

Denne dokumentasjonen er skrevet til iOS 13.3 og det kan vises annerledes i andre versjoner. Den nye VPN løsningen krever to-faktor og sikkerpålogging dersom man ikke er på campus.

1: Installer «F5 Access» app fra App Store: https://apps.apple.com/us/app/f5-access/id1354638393

2: Velg «Configure server» på bildet som dukker opp første gangen du åpner appen, og fyll ut siden som kommer opp som vist på bildet under:

3: Etter å ha konfigurert og tastet inn eventuell pin-kode, huk av på «Connect» på dette bildet:

4: Du vil nå bli videresendt til to faktor autentisering, her taster du inn brukernavn@nmbu.no som brukernavn og ditt NMBU passord.

Neste gang du har behov for VPN, åpner du «F5 Access» appen og velger «Connect».