VPN

Du når de fleste tjenester fra portal.nmbu.no uten VPN. Der finner bla. «Home Office», Chrome og IE.

VPN (Virtual Private Network) gjør det mulig å logge seg på NMBUs nettverk gjennom en vanlig internettforbindelse når du ikke er på campus. VPN kobler seg til NMBU-nettet slik at maskinen oppfører seg som at du sitter på nettet på campus (eduroam), og du får tilgang til de samme tjenestene.

Som student ved NMBU har du gjennom NMBU-nettet tilgang til studierelaterte fagartikler/tidsskrifter gjennom det trådløse nettet på skolen eller gjennom hyblene til SIÅs, slik som Google Scholar. Hvis en derimot sitter utenfor campus på et privat nett, må en koble til en VPN-tilkobling for å få tilgang til de samme ressursene.

Les mer om fagartikler på denne siden: Universitetsbilblioteket

Fremgangsmåten for oppsett av VPN finner du i guidene under:

Windows 

Mac OSX


iPAD & iPhone


Android


Ubuntu (Linux)


Forrige