Viktig informasjon til deg som har NMBU PC med lokal administratorbruker

NMBU PC med lokal administratorbruker får ikke automatisk Windows sikkerhetsoppdateringer og vil på sikt miste Windows lisens når man ikke er på campus (tilkoblet ansattnettet på kontoret).

For å løse problemet har IT-avdelingen satt opp en ny løsning, men for at det skal fungere på din NMBU PC må PC-en få de nye innstillingene.

For å få de nye innstillingene må du som ansatt først logge på ny VPN løsning og deretter åpne cmd.exe å kjøre kommandoen gpupdate /force. Guide for ny VPN løsning og kommandoen gpupdate /force ligger her: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/ny-vpn-for-deg-som-har-lokal-administrator-pa-din-datamaskin

Når det er gjennomført vil PC-en ha fått de riktige innstillinger slik at PC-en i fremtiden får viktige Windows sikkerhetsoppdateringer selv om man ikke jobber på campus.