Veiledning for sammenslåing av PDF-filer

Her er tips til master og bachelor studenter som skal levere gradsoppgave digitalt. Fremgangsmåten vi pleier å bruke er som følger:

  1. Last ned fil med riktig NMBUs maler for gradsoppgavens forside og bakside.
  2. Ferdigstill forside av din gradsoppgave (skriv inn informasjon om ditt fakultet, navn og studieprogram, og skriv oppgavetittel på norsk og evt. på engelsk). Lagre filen i PDF format.
  3. Når du har skrevet ferdig hovedteksten på din gradsoppgave, eksporter eller lagre hovedteksten i PDF-filen. Det samme gjelder eventuelle vedlegg til hovedteksten.
  4. Legg sammen filene med forside, hovedteksten, evt. vedlegg og bakside til én sammenhengende PDF-fil med PDFsam (last ned og installer PDFsam Basic på din PC først).