Trådløst nettverk på NMBU

I løpet av året 2014 er det foretatt en delvis utbygging av trådløst nettverk på NMBU. Under forutsetning av fortsatte bevilgninger vil prosjektet fortsette i 2015.

Campus Adamstuen

Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger:

Bygning Utbygd
(EduRoam)
Delvis
utbygd
Plan
foreligger
Under
planlegging
1 X
2  under utbygging
3 X
4  X
9  X
10  X
11 X
12  X
13  X
14  X
15  X
16  X
17 X
18 X
22  X

I bygning 22 er det delvis dekning med EduRoam i biblioteket.

 Campus Ås

Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger:

Bygning Utbygd
(EduRoam)
Delvis
utbygd
Plan
foreligger
Under
planlegging
Akropolis X
AudMax X
Samfunnet  X
BTB  X  X
Cirkus  X  X
Husdyrfag  X  X
Jordfag  X
KA  X
Meieribygn.  X  X
Ormen
Lange
 X
Parkgården  X
 SKP (flere bygn.)  X
Sørhellinga  X
TF-kvartalet  X  X
Tivoli  X  X
Tårnbygn.  X  X
 Urbygningen  (Statsbygg)
 VMB  X
 Verkstedsbygningen  X
 Vollebekk (flere )  X
 Økonomibygningen  X  X

Bygningene på Campus Ås er delvis utbygd med trådløst nett (EduRoam), hvor dekningen er prioritert i områder med undervisningsfasiliteter og leseasaler.