Telefoni/Lync

Lync 2013

Alle ansatte i NMBU vil ha tilgang til Lync 2013.

Hva er Lync?

Microsoft Lync 2013 er et klientprogram som blir installert på din NMBU maskin. Lync 2013 gir deg en «alt i en løsning» på kommunikasjon. Du vil kunne ringe, sende meldinger, mulighet for videokonferanse og kunne dele skjermbilde. Løsningen har flere likhetstrekk til Skype og MSN Messenger.

Headset

For å ringe med Lync 2013 må du ha et headset. På servicetorget(Ur, campus Ås) ligger det ulike modeller av headset man kan teste.

 

Forrige