Solidworks for studenter

For å kunne laste ned Solidworks trenger du en SEK-ID og et serienummer. Disse kan du forespørre ved å sende en mail til it@nmbu.no. NB! Husk å bruke din NMBU-adresse både ved forespørsel til IT, og i skjemaer for utfylling hos Solidworks.

  1. Når du har fått SEK-ID og serienummer, gå til skjemaet på denne siden for å starte nedlastningen: http://www.solidworks.com/SEK

  • Fyll inn feltene som på bildet under. På «If No, please enter SDK-ID, SEK-ID, or Trial Code:» skal det fylles inn SEK-ID, denne består av 6 tegn.  NB! Husk å fylle inn NMBU epost, ikke privat.
  • Trykk «Request download» og deretter «Accept Agreement & continue» på neste side.
  • Trykk deretter på «Download». Du vil da laste ned «SolidWorksSetup.exe», åpne denne.
  • Hvis du får opp en beskjed om at en «A Windows reboot is pending…», ta da en omstart av maskinen før du fortsetter.
  • Velg «individual (on this computer)» på første side, når den spør om type installasjon. Trykk next.
  • Fyll deretter inn serienummeret på 24 tegn som du har fått av IT og trykk next.
  • Huk av for å akseptere «terms of the solidworks» og trykk deretter på download and install.
  • Når du trykker «download and install» starter nedlastning og installasjon, og når dette er ferdig skal solidworks være installert!