Slette informasjonskapsler og tømme nettleserloggen

Dersom du har problemer med å logge inn på portal.nmbu.no og/eller na.nmbu.no, anbefaler vi å slette informasjonskapsler. For å slette hele nettelserloggen, kan du bruke denne veiledningen fra nettvett.no

Dersom du kun ønsker slette informasjonskapslene som gjelder nmbu.no, kan du gjøre det på følgende måte:

1. Åpne nettleseren din
2. Gå til nmbu-siden du skal inn på

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

3. Trykk på låsen ved siden av søkefeltet og klikk på «informasjonskapsler» (se gul markert tekst). 

4. Du vil få opp følgende informasjon: 

5. Marker NMBU Cookies og trykk «Fjern». 
6. Når NMBU informasjonskapsler er fjernet, trykk «Ferdig».