Utsending fra NVH epost stengt. Ansatte

Etter overgangen til NMBU har det vært noen tekniske problemer som gjør at noen e-poster har blitt levert til NVH-konto, og noe har kommet til den nye NMBU-kontoen. Det har også vært mulig å sende fra NVH-konto. Dette er ikke i henhold til det som var planlagt før jul, og vi har nå funnet løsningen som må til. Vi beklager forvirringen og frustrasjonen dette har ført til.
Dette gjør at fra Onsdag 05.02.14, kl 14:00 vil det ikke lenger være mulig å sende epost fra din NVH epostkonto. All epost etter dette tidspunktet som blir sendt til din NVH konto, blir automatisk videresendt til din NMBU konto.
Dette medfører at du fra dette tidspunktet, kun har mulighet til å sende og motta epost gjennom din NMBU epostkonto. For å sette denne som standard i Outlook, kan du følge denne veiledningen: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/set-nmbu-default-outlook-2010/
Du trenger IKKE å være redd for at epost sendt til deg tidligere vil bli slettet. Det vil fortsatt være mulig å logge seg inn på https://mail.veths.no/, for å finne gammel eposthistorikk.
Det kan være lurt å lese veiledninger på support.nmbu.no, om du er usikker på hvordan du skal forholde deg til denne endringen.
Les epost: http://webmail.nmbu.no/
Epost for ansatte: https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/epost-for-ansatte/
Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med IT på it@nmbu.no.