Se tilbakemelding på innlevering

Det finnes to ulike måter å se tilbakemelding på en innlevering i Canvas.

1. Via «Karakterer» i emnet.
2. Via oppgavemappen i emnet.

Metode 1:

Gå inn på riktig emne, og trykk på «Karakterer» i emne-navigasjonen.
Dersom du har en ny tilbakemelding vil det være illustrert med et tall ved siden av, slik som vist på bildet.
karakter1

Du vil få opp en liste med innleveringer som er rettet, med oversikt over resultat. Merk at vurdering av resultat vil variere avhengig av hva som benyttes i ulike fag.
Eksempler på vurdering kan være karakter A-F, Godkjent/ikke godkjent, prosentvis oppnåelse osv.
karakter2

Ved å trykke på snakkeboblen til høyre i innleveringen kan du se eventuell kommentar.
karakter3

Metode 2

Gå inn på riktig emne, og trykk på «Oppgaver» i emne-navigasjonen.
Trykk deretter på den innleveringen du ønsker å se på.
oppgave1

Trykk på «Detaljer om innlevering»
oppgave2

1. Din karakterscore på innleveringen
2. Kommentar på innleveringen
3. Tilbakemelding på dokumenter hvis tilgjengelig.
oppgave3