Samarbeide i et dokument i Canvas

I Canvas er det mulig å være flere personer eller grupper som skriver i samme dokument, slik som sikkert flere er kjent med fra Google Docs.
Denne guiden viser fremgangsmåten for å opprette et samarbeid om et dokument i Canvas.

Gå til emnnet du vil opprette et samarbeid i.
Trykk på «Samarbeid» i navigasjonsbaren i emnet.
samarbeid

Du kan velge mellom å samarbeide i Google Docs eller Office 365, som student på NMBU har du tilgang til Office 365.
samarbeid2

Her er Office 365 valgt, logg inn med brukeren din.
samarbeid3

1. Under «Type» kan du velge mellom ulike dokumenter, slik som Excel og Word.
2. Gi dokumentet et navn og eventuelt en beskrivelse
3. Legg til personer ved å trykke på navnet, du kan også velge grupper.
samarbeid4

Personene eller gruppen du har valgt vil komme opp ti høyre. Her kan du også fjerne personer du har lagt til.
Trykk på «Lagre» når du er klar til å opprette dokumentet.
samarbeid5

Etter at dokumentet er opprettet vil alle som er inkludert i samarbeidet ha mulighet til å jobbe på samme dokument.