S-nummer (SNR)

For å få såkalt s-nummer fra Samordna opptak (SO) må alt være korrekt registrert. Snr er et midlertidig fødselsnummer utstedt av SO.

Krav til data
– Korrekt fødselsdato
– Korrekt kjønn
– Korrekt fullt navn.
– Ikke forkortelser i etternavn-feltet.
– Kun ett navn i etternavn-feltet (to etternavn knytta sammen med bindestrek betraktes som ett etternavn)
– Statsborgerskap må oppgis
– Hjemstedsadresse, ikke lærestedsadresse

Adressen må registreres med
– gatenavn og nummer på linje to
– postkode og by i linje tre
– land i linje fire.

Adressen kan man registrere i flere bilder (person/opptak/utveksling/etterutdanning).

Eksempler på korrekt utfylt utenlandsk adresse:

korrekt_utenlandsk_adresse_1 korrekt_utenlandsk_adresse_2

 

 

 

 

Eksempel på feilregistrert utenlandsk adresse:

feilregistrert_utenlandsk_adresse_1Her er alle feltene forskjøvet seg. Land skulle vært nederst, postnummer og by skulle vært på linje 3, og adressen skulle vært på line 2.