Rutine for undervisningsopptak

Denne veiledningen er beregnet for studieveiledere og er ett utkast

1. Fortrinnsrett beskrives av fakultetet i emnebeskrivelsen

Dersom undervisningsopptak(SØKNAD) skal benyttes skal det beskrives i emnebeskrivelsen.

Merk at vi skiller mellom opptakskrav (GSK, Realfag, Bestått emne xxx100 eller tilsvarende, kan vise til forkunnskaper innenfor fagområde) og fortrinnsrett der alle som ikke omfattes av fortrinnsretten kan få plass dersom det er ledige plasser på emnet etter at undervisningsopptaket er gjennomført.

Følgende formuleringer er anbefalte for fortrinnsrett:

2. Undervisningsopptaket foretas av fakultetet en uke før oppmeldingsfrist (for høstparallellen en uke før 1. september)

Her kommer beskrivelsen av selve undervisningsopptaket

Når undervisningsopptaket er gjennomført kan man sette DIREKTE påmelding med antallsbegrensning frem til oppmeldingsfrist. (Man kan også gjøre dette med funksjonen etteroppmelding)

Maler for tekst til studentene:

  • Du har fått innvilget plass på emne XXXYYY og blir meldt til eksamen
  • Du har ikke fått plass på emne XXXYYY

3. Studieavdelingen vurderingsmelder alle undervisningsmeldte på fakultetet etter at melding om undervisningsopptak er mottatt.

Når fakultetet er ferdig med undervisningsopptak gir de beskjed til sit@nmbu.no eller fs@nmbu.no. De kjører FS511.001 for stedet.

Det innebærer at man også melder opp de som kun er undervisningsmeldt også på emner med DIREKTE påmelding.