Romreservering for andre

For å kunne reservere rom for andre uten å bruke din egen bruker må du legge til kalender-profilen «Room Booking» i Outlook. For å få rettigheter til det, kontakt it@nmbu.no. Deretter følg stegene under.

1. Åpne Outlook og velg Calendar, nederst venstre side. Høyreklikk på «Other Calendars», velg «Add Calendar», deretter «From Address Book…»

CalReg01

2. I søkefeltet skriv «Room Booking» og velg den fra listen. Trykk på «Calendar ->» så «Room Booking» dukker opp i feltet ved siden av, deretter trykk «Ok».

CalReg02

3. På venstre skal nå «Room Booking» dukke opp under «Other Calendars». Du skal også få kalenderen opp på høyre side av din egen i kalender vinduet.

CalReg03

4. Når du skal registrere for andre er viktig å markere dag/time i «Room Booking» kalenderen, som på bilde under. Dette så timer-reservering blir gjort på «Room Booking» brukeren istedenfor din egen.

CalReg04

5. Deretter gjøres reservering som på vanlig måte, se denne guiden hvis du lurer på hvordan. Hvis du har valgt riktig kalender så kan du under «Scheduling Assistant» se at «Room Booking» er satt øverst som innmelder.

CalReg05