Legge til rom i kalender

Du kan legge til og se kalender for hvert rom på Ås og Adamstua, du kan da se når rommet er opptatt eller ledig. Du kan også lage en ny gruppe og legge til mange rom, dette er vist helt nederst i guiden.

1. Åpne Outlook og velg Calendar. Høyreklikk på «Other Calendar» velg «Add Calendar» deretter «From Room List…».

CalRoomReg01

2. Skriv inn romnavnet eller finn rommet på listen. Velg det og trykk på «Rooms ->» så det dukker opp i boksen ved siden av, deretter trykk «Ok».

CalRoomReg02

3. Rommet er nå lagt til din Outlook kalender og du kan se den under «Other Calendars» her kan du legge til de mest brukte rommene dine og bare velge og vise en om gangen ved å huke av boksen foran.

CalRoomReg03

Lage en ny gruppe og legge til flere rom samtidig.

1. Høyreklikk på «Other Calendars», velg «New Calendar Group» og skriv inn navnet du ønsker på gruppen. Deretter høyreklikke du på den nye gruppen du akkurat lagde og velg «Add Calendar», deretter «From Room List … «.

CalRoomReg05

2. Velg alle rommene du ønsker fra listen, ved å for eksempel holde nede kontroll og klikke på flere. Trykk deretter på «Rooms ->» så «Ok».

CalRoomReg04

3. Disse rommene dukker da opp i den nye gruppen som du valgte. Du kan da velge mellom å vise/skjule alle ved å bruke boksen for gruppen, eller du kan vise/skjule de rommene du ønsker ved å bruke boksene ved siden av hvert enkelt rom.

CalRoomReg06