Remote Office For Windows – Ansatt

Det er allerede satt opp flere tjenester i test for NMBU. Dette gjelder f.eks. Public360 (nytt saks- og arkivsystem), Agresso, e-post osv. Frem til du får en maskin som er medlem i NMBU-domenet og tilkoblet det nye universitetet, har vi lagt tilrette for tjenestene på en server. Serveren fungerer som et hjemmekontor, som du kan bruke både fra kontoret, eller hjemmefra.

Nytt i remoten er at du nå også bare kan velge å kjøre enkelte programmer gjennom remote officen istedenfor en fullstendig virtuell datamaskin se nedenfor for å finne ut hvordan dette gjøres.

Før du kan logge deg på Remote Office, må du ha satt passord for NMBU. Deretter starter du en nettleser, og går til adressen https://remoteoffice.nmbu.no. Du skal da få opp følgende side hvor du logger deg inn med nmbu\brukernavn og NMBU-passord:remote-office nettside

Etter at du har logget deg inn, får du en snarvei til serveren som du starter ved å trykke på «Office-R2» (Hvis du vil velge ett enkelt program til å kjøre gjennom remote office velger du heller å laste ned en av de andre snarveiene til ett valgt program)
Remote desktop andre programmer

Du får antagelig opp en advarsel som vist under:remote-office-warning

Trykk på «Connect», og du blir koblet til serveren og kommer inn på startskjermen:remote-office-startskjerm

Trykk på firkanten som heter «Desktop» for å komme inn på skrivebordet. Du kan også trykke på noen av de andre programmene dersom du ønsker å starte et av dem direkte (f.eks. Outlook for å lese din NMBU-epost). Skrivebordet ser slik ut:

remote-office-skrivebord

Her ser du at du har tilgang til de vanlige Microsoft Office programmene som Outlook, Word, Excel og Powerpoint. I tillegg ligger det her snarveier til Agresso.

Husk å logge deg ut når du er ferdig, dette gjør du ved å trykke på «Start» og velge knappen som heter «Logoff»:remote-office-logoff

Forrige